مهریه

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه و در واقع تضمین و پشتوانه مالی وی محسوب می شود که بصورت کامل توسط شرع، قانون و عرف پذیرفته شده و حمایت می شود. همچنین زوجه برای دستیابی به مهریه خود از حمایت های خاص حاکمیت برخوردار است و به همین جهت است که در مواد گوناگون و قسمت های مختلفی از قوانین، در مورد مهریه تعیین تکلیف شده است و از طریق همین قوانین است که وکیل مهریه به شما کمک می کند تا به این حقوق قانونی خود دست یابید.

 

قبل از هرچیز لازم به ذکر است چنانچه تمایل به مشاوره با وکیل مهریه مجرب دارید، با ما تماس بگیرید.

 

زوجه چه زمانی استحقاق دریافت مهریه را دارد؟

 

به محض آنکه صیغه عقد نکاح جاری شود، تمام مهریه به مالکیت زوجه در می آید و هر زمان که آن را مطالبه نماید زوج مکلّف و موظّف به پرداخت آن خواهد بود.

 

در همین ارتباط ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی اشاره نموده است: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

 

چه چیز هایی را می توان به عنوان مهریه تعیین نمود؟

 

در ایران مرسوم است که برای برکت و خوشبختی زوجین، مهریه را مواردی همچون یک جلد کلام الله مجید، یک جفت شمعدان و آیینه، چند شاخه نبات و همچنین سفر زیارتی قرار می دهند و در کنار آن نیز تعدادی سکّه طلا یا مبلغ مشخصی وجه نقد قرار می دهند.

 

در حالت کلی و بر اساس ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد و قابل تملّک باشد را می توان به عنوان مهریه تعیین نمود.

 

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیّت داشته باشد و قابل تملّک نیز باشد می توان مهر قرارداد.»

 

مهریه عندالامطالبه به چه معناست؟

 

مهریه عندالامطالبه همانطور که از نام آن مشخص است، به این معناست که هر زمان زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، زوج مکلّف به پرداخت آن است.

 

در مهریه عندالمطالبه اصل بر این است که زوج توانایی مالی پرداخت تمام مهریه را دارد مگر آنکه بتواند عدم توانایی مالی خود را به اثبات برساند که در چنین وضعیتی دادگاه مهریه را تقسیط می نماید.

 

مهریه عندالاستطاعه به چه معناست؟

 

معنای مهریه عندالاستطاعه نیز از نام آن پیداست و به این معنا است که پرداخت تمام مهریه بصورت یکجا از سوی زوج به زوجه مشروط به داشتن استطاعت مالی کافی وی است و اگر استطاعت مالی وی احراز نشود، دادگاه اقدام به تقسیط مهریه می نماید.

 

در مهریه عندالاستطاعه اصل بر این است که زوج توانایی مالی کافی برای پرداخت تمام مهریه بصورت یکجا را ندارد و اگر زوجه بر خلاف این موضوع ادعایی داشته باشد، باید این ادعای خود را ثابت نماید.

 

 

تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه در چیست؟

 

در واقع مهمترین تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه در بار اثباتی توانایی و یا عدم توانایی مالی زوج در پرداخت تمام مهریه بصورت یکجا و یکباره است.

 

همانطور که در بالا ذکر کردیم، هنگامی که مهریه عندالاستطاعه است، فرض می شود که مرد توانایی مالی پرداخت تمام مهریه همسرش را بصورت یکجا ندارد و اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است.

 

اما هنگامی که مهریه عندالمطالبه است، فرض این است که مرد توانایی این را دارد که مهریه همسرش را بصورت کامل و یکجا پرداخت نماید و اگر مدعی عدم توانایی مالی خود است، باید این ادعا را ثابت کند.

 

جهت توضیح بیشتر و دقیق تر در این مورد می توانید با وکیل مهریه مجرب مشاوره حقوقی داشته باشید.

 

نکته: این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه بصورت عندالمطالبه و بخشی دیگر بصورت عندالاستطاعه باشد.

 

نحوه وصول مهریه تا ۱۱۰ سکّه یا معادل آن:

 

هنگامی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکّه و یا معادل آن است، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد، مگر آنکه بتواند عدم توانایی خود را اثبات کند که در اینصورت باید تعداد ۱۱۰ سکّه را بصورت اقساط و به ترتیب و میزانی که دادگاه تعیین می نماید  (همانگونه که در بالا ذکر کردیم) بپردازد و اگر مهریه را بصورت اقساطی نیز پرداخت ننماید، مطابق با شرایط مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زن می تواند حکم جلب مرد را از دادگاه بگیرد و همچنین مرد به حبس محکوم می شود و این حبس تا زمانی که یکی از شرایط سه گانه ذیل احراز شود، ادامه خواهد داشت:

 

الف) زوجه به آزادی وی رضایت دهد

 

ب) مرد بتواند مطابق با شرایط مندرج در قانون، اعسار خود را اثبات نماید

 

پ) زوج و یا شخصی از سوی وی مهریه را پرداخت نماید (چه کل مهریه و چه اقساط مهریه)

 

نحوه وصول مهریه بیش تر از ۱۱۰ سکّه بهار آزادی

 

هنگامی که مهریه زوجه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار باشد، مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، برای اجبار مرد به پرداخت آن باید ملائت و توانایی مالی مرد احراز گردد و در اصل اینطور فرض می شود که مرد توانایی پرداخت بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن را ندارد و این زوجه است که برای رسیدن به مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باید توانایی مالی همسرش را به نحوی ثابت کند.

 

برای وصول مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی، زن نمی تواند حکم حبس همسرش را از دادگاه درخواست نماید و همچنین دستور جلب زوج نیز صادر نخواهد شد.

 

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است».

 

هزینه وکیل برای گرفتن مهریه چقدر است؟

 

هزینه وکیل برای گرفتن مهریه یکی از سوُالات متداول موکلین گرامی است، چرا که طبیعتاً هنگامی که تمایل به اجرا گذاشتن مهریه و وصول آن را دارید، یک وکیل مهریه مجرب می تواند بهترین راهنمای شما در این مسیر باشد.

 

هزینه وکیل برای گرفتن مهریه بستگی به عوامل مختلفی دارد که در میزان هزینه ها و حق الوکاله وکیل مهریه تاثیر گذار خواهد بود.