ثبت نمایندگی و شعبه شرکت خارجی

ثبت نمایندگی و شعبه خارجی

نماینده شرکت خارجی می تواند در قالب افراد حقیقی یا حقوقی باشد. نمایندگی شرکت خارجی موظف است تا بخشی از وظایف شرکت مادر را بر عهده بگیرد. لازم به ذکر است که نمایندگی شرکت خارجی خود مسئول تمامی عملکردهایش می باشد. بدین ترتیب شرکت اصلی هیچ مسئولیتی در قبال پاسخگویی به نحوه اجرای امور نمایندگی بر عهده ندارد.

 

راهنمای تاسیس شعبه و نمایندگی خارجی

 

به طور کلی چنانچه شرکت های خارجی با یک شعبه در کشور مشغول به فعالیت باشند، ملزم هستند تا اقدامات لازم به منظور ثبت شرکت مزبور را انجام دهند. اما نکته ای که شرکت های خارجی باید پیش از تاسیس و اخذ نمایندگی در ایران به آن توجه داشته باشند، مجاز بودن کسب نمایندگی است. بر طبق قانون تنها شرکت هایی می توانند در کشور ایران نمایندگی بگیرند و شرکتشان را به ثبت برسانند که اجازه ثبت شرکت های ایرانی در کشور آنها وجود داشته باشد. به زبان ساده تر در صورتی که کشور شرکت خارجی مورد نظر اجازه اخذ نمایندگی به شرکت های ایرانی را بدهد، در مقابل ایران هم به شرکت خارجی اجازه ثبت خواهد داد.

 

ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی

 

با توجه به قانون، کلیات در نظر گرفته شده برای ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی با قوانین مربوط به ثبت شرکت های داخلی تفاوت های فاحشی وجود ندارد. اگر چه برای پیگیری روند قانونی ثبت این دو نوع شرکت تفاوت های اندکی به چشم می خورد، اما از کلیات یکسانی برخوردارهستند.

در صورتی که موسسات غیر تجاری خارجی تصمیم داشته باشند خدمات مختلف خود را در ایران عرضه کنند، باید از قوانین ایران تبعیت نمایند تا بتوانند نسبت به ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی موفق عمل کنند.

اگر تمایل دارید در ادامه با روند ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در ایران آشنا شوید، با ما همراه شوید. ما در ادامه شرایط ویژه، مدارک لازم و روند کاری را شرح خواهیم داد.

 

 

برای ثبت شعبه شرکت خارجی باید چه مراحلی را طی کرد؟

 

متقاضیانی که تمایل دارند ثبت اصلی شرکت را با ثبت شعبه همراه سازند، باید در نخستین گام به منظور انتخاب مکان استقرار شعبه، مدیر شعبه و یا شخصی که دارای حق امضا باشد، اقدام کنند. در صورت طی شدن مراحل قانونی و وجود نداشتن موانع شرکت اصلی به ثبت خواهد رسید. در ادامه می توان شعبه مزبور را برپا کرد. بدین منظور باید تقاضانامه مکتوب ثبت شعبه شرکت خارجی با اختیارنامه مدیر شعبه همراه شود و در نهایت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. در انتها آگهی با مضمون تاسیس شعبه در یکی از روزنامه های محلی به چاپ خواهد رسید.

 

کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند

 

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

کدام زمینه ها برای  فعالیت  شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران قابل انجام هستند

 

برای رویت زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید.

 

ثبت نمایندگی شرکت خارجی با توجه به قانون

 

اگر بخواهیم نسبت به ثبت نمایندگی شرکت خارجی اقدام کنیم، باید پیش از هرچیزی با نگاه قانون آشنا شویم. زیرا ثبت نمایندگی بدون توجه به سیاست های کاری و قوانین یک مملکت قطعا غیر ممکن خواهد بود

در ماده سوم قانون ثبت شرکت ها تنها به شرکت هایی اجازه فعالیت اقتصادی، تجاری و صنعتی در قالب نمایندگی داده شده است که شرکت مادر در مملکت خود به عنوان یک مجموعه معتبر و قانونی شناخته شود. بدین ترتیب تنها شرکت هایی که نامشان در اداره ثبت اسناد وجود داشته باشد، می توانند اقدامات مربوط به ثبت نمایندگی یا ثبت شعبه را پیگیری نمایند. پر واضح است که شرکت هایی که تمایل به اخذ نمایندگی در کشور ایران را دارند باید ضمن اینکه فعالیتی وابسته به قوانین داشته باشند، نسبت به تقدیم سند قانونی بودن حوزه کاری خود به اداره ثبت شرکت ها اقدام به عمل آورند.

از سند مزبور در قالب گواهی اداره ثبت محل به منظور ثبت شرکت در کشور مقصد استفاده می شود. در مورد کشورهایی که نمی توان برخی از شرکت ها را در آن به ثبت رساند، از گواهی دفتر ثبت تجارتی و یا مقامات صالح  کشور اصلی استفاده می شود.

 

مجازات در نظر گرفته شده برای شرکت های ثبت نشده

 

با توجه به ماده ۵ مربوط به قانون مزبور چنانچه شرکت هایی بدون اقدام برای ثبت شرکت فعالیت های مالی، صنعتی و عمرانی را آغاز کنند و در زمان تعیین شده قانونی نسبت به ثبت نمایندگی یا شعبه اقدام نکنند، متخلف خواهند بود. این دسته از شرکت ها در مراحل اولیه محکمه از سوی قانون ملزم به پرداخت هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی خواهند شد. ضمن اینکه این شرکت ها موظف هستند برای هر روز تاخیری که نسبت به ثبت شرکت داشته اند، ۵ الی ۵۰ هزار تومان پرداخت نمایند.

چنانچه با گذری سه ماهه از صدور حکم قطعی این تخلف کماکان از سوی نمایندگی شرکت ادامه داشته باشند، قانون از ادامه فعالیت شرکت مزبور جلوگیری خواهد کرد.

 

 

برای ثبت شعبه شرکت های خارجی چه مدارکی لازم است؟

 

  • برای ثبت شعبه شرکت های خارجی باید در نخستین گام به سامانه جامع ثبت شرکت ها مراجعه شود. در این سامانه باید کدفراگیر ملی و سایر اطلاعات مورد نیاز وارد شود. مدیرانی که برای شعبه شرکت خارجی انتخاب می شوند باید به سایت سازمان مالیاتی مراجعه کنند و درخواست خود به منظور کسب کد فراگیر ملی را قطعی نمایند.
  • درخواست مکتوب شرکت اصلی، اساسنامه، آگهی تاسیس و اختیارنامه نمایندگان از دیگر مدارک لازمی هستند که به انها نیاز خواهد بود. لازم به ذکر است که این مدارک باید در ابتدا به تائید سفارت ایران در کشور متبوع برسند. درصورت تائید برای ادامه کار از مدارک استفاده خواهد شد. ضمن اینکه باید از تمامی مدارک فوق یک ترجمه معتبر تهیه شود. قوه قضائیه موظف است به منظور تائید اسناد ترجمه ای، مدارک مزبور را به منظور بررسی به اداره اسناد و امور ترجمه ای خود واگذار نماید.
  • زمینه فعالیتی شرکت، هدف از گرفتن شعبه در ایران، اعلام اختیارات شعبه، محل شعبه، برآورد نیروهای انسانی موردنیاز، بیان چگونگی تامین منابع ریالی و ارزی از موارد مهمی هستند که برای ثبت شعبه شرکت های خارجی به آنها نیاز خواهد بود. این موارد در قالب گزارش توجیهی از سوی مدیر شعبه ارائه می شود.
  • شعبه شرکت های خارجی باید متعهد شوند که در صورت تشخیص مراجع ذی صلاح در خصوص ابطال جواز فعالیت، انحلال شعبه مزبور را اعلام نمایند
  • در صورتی که شخصی حقیقی خارجی به عنوان مدیر شعبه معرفی شود باید تصویر مصدق گذرنامه وی به همراه ترجمه گذرنامه ارائه شود.
اعلام تغییرات نمایندگی شرکت ها

 

ماده ۷ مربوط به قوانین ثبت شرکت ها به تغییرات حاصله در شرکت ها اشاره دارد. بر طبق این ماده نمایندگی های شرکت ملزم می شوند در صورت بروز تغییرات در نمایندگی های شرکت یا مدیران شعب، موارد تغییر یافته را به صورت مکتوب در اختیار اداره ثبت شرکت ها قرار دهند. اگر نمایندگی شرکت ها نسبت به اعلام این تغییرات کوتاهی کنند، باید بدانند که هر فعالیت خلاف قانونی که از سوی مدیران اسبق سر بزند، به پای شرکت نوشته خواهد شد. تنها با آگاه کردن اداره ثبتی شرکت ها می توان از بروز این دست از مشکلات جلوگیری کرد.